Untitled Document
ภาพกิจกรรมโรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์
กิจกรรมที่ 00216 :: ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครองเครือข่าย
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครองเครือข่าย 13 ธันวาคม 2555 ณ ห้องประชุมจันทน์หอม
โดย :: Admin ชมภาพกิจกรรม...
กิจกรรมที่ 00215 :: ศึกษาดูงาน \\
เมื่อวันจันทร์ที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2555 คณะครูโรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ ไปศึกษาดูงานการจัดนิทรรศการการทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62 ระดับภาค ณ สนามกีฬากลางจังหวัดระยอง
โดย :: Admin ชมภาพกิจกรรม...
กิจกรรมที่ 00214 :: อบรม อสม.
โครงการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม) ใหม่และทดแทน จังหวัดชลบุรี ประจำปี 2556 รุ่นที่ 2 อำเภอเกาะจันทร์ ระหว่าง 11-15 ธันวาคม 2555 ณ ห้องประชุมจันทน์เทศ โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์
โดย :: Admin ชมภาพกิจกรรม...
กิจกรรมที่ 00183 :: เข้าค่ายเอวี๋ยนเต๋อ
นักเรียนชั้น ป.6 เข้าค่ายธรรมะเอวี๋ยนเต๋อ 11-13 สิงหาคม 2555
โดย :: Admin ชมภาพกิจกรรม...
กิจกรรมที่ 00182 :: กิจกรรมวันภาษาไทย
กิจกรรมวันภาษาไทย วันที่ 10 สิงหาคม 2555 ณ ห้องประชุมจันทน์เทศน์ โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์
โดย :: Admin ชมภาพกิจกรรม...
กิจกรรมที่ 00181 :: กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ วันที่ 10 สิงหาคม 2555 ณ ห้องประชมจันทน์เทศน์ โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์
โดย :: Admin ชมภาพกิจกรรม...
กิจกรรมที่ 00180 :: นักเรียนร่วมรับทุนการศึกษาของเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี
นักเรียนร่วมรับทุนการศึกษาของเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติ อ.เมือง จ.ชลบุรี วันที่ 9 สิงหาคม 2555
โดย :: Admin ชมภาพกิจกรรม...
กิจกรรมที่ 00179 :: มอบรางวัลเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจกับนักเรียนชนะสวดมนต์ทำนองสรภัญญะที่ 1
นายระดม มารยาท รองผู้อำนวยการโรงเรียน มอบรางวัลเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจกับนักเรียน ที่ชนะการแข่งขันสวดมนต์สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ ได้ที่ 1 ซึ่งแข่งขัน ณ วัดชุมแสงวณาราม เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2555 โดยมีคณครูศศิธร วิจิตรนิมมาน เป็นครูที่ฝึกสอน
โดย :: Admin ชมภาพกิจกรรม...
กิจกรรมที่ 00178 :: กิจกรรม Asean Day
วันพุธที่ 8 สิงหาคม 2555 โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ จัดกิจกรรม \\\\\\\"ASEAN DAY\\\\\\\" ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมการจัดการศึกษาเรื่อง อาเซียน ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และเพื่อกระตุ้น สร้างความพร้อมและความตระหนักให้นักเรียนเห็นความสำคัญของการจัดการศึกษาสุู่ประชาคมอาเซียน และมีเจตคติที่ดีต่อการเข้าร่วมประชาคมอาเซียน
โดย :: Admin ชมภาพกิจกรรม...
กิจกรรมที่ 00177 :: แสดงความยินดี
คุณครูทองเปลว แผลงเดช มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี ด.ญ.กัลยาลักษณ์ ปรีดาสุทธิจิตต์ นักเรียนชั้น ม.3 คว้าแชมป์กอฟเยาวชนการแข่งขันเวิลด์มาสเตอร์ ออฟจูเนี่ยร์กอล็ฟฯ ทีสนามแองเจิลปาร์ค ลาสเวกัส สหรัฐอเมริกา
โดย :: Admin ชมภาพกิจกรรม...
กิจกรรมที่ 00176 :: โครงการการศึกษาเพื่อต้านการใช้ยาเสพติดในนักเรียน
เทศบาลตำบลเกาะจันทน์ จัดทำโครงการการศึกษาเพื่อต้านการใช้ยาเสพติดในนักเรียน (D.A.R.E.ประเทศไทย)โดยเชิญวิทยากรจากสถานีตำรวจภูธรเกาะจันทน์ มาบรรยายให้ความรู้ ให้กับนักเรียนชั้น ป.6 ทุกคน ในวันที่ 1,8,15,22,29 สิงหาคม 2555 ณ ห้องประชุมจันทน์เทศน์ โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์
โดย :: Admin ชมภาพกิจกรรม...
กิจกรรมที่ 00175 :: แห่เทียนพรรษา
วันที่ 1 สิงหาคม 2555 คณะครู นักเรียน โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ ได้ร่วมกันแห่เทียนและนำเทียนไปถวายยังวัดเกาะจันทร์ เนื่องในวันเข้าพรรษา เป็นการร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่มีสืบทอดกันมาอย่างยาวนาน
โดย :: Admin ชมภาพกิจกรรม...
กิจกรรมที่ 00174 :: การเสวนาทางวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 2
คณะครูและนักเรียนไปร่วมแสดงผลงานทางวิชาการ ในงานการเสวนาทางวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 2 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต 2 วันที่ 30-31 กรกฏาคม 2555
โดย :: Admin ชมภาพกิจกรรม...
กิจกรรมที่ 00173 :: พิธีต้อนรับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน
พิธีต้อนรับรางวัลโรงเรียนพระราชทานระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็กประจำปีการศึกษา 2554 วันที่ 23 กรกฏาคม 2555
โดย :: Admin ชมภาพกิจกรรม...
กิจกรรมที่ 00172 :: ประกวดโครงงาน เยาวชนไทยทำดีถวายในหลวง
ประกวดโครงงาน เยาวชนไทยทำดีถวายในหลวง วันที่ 19 กรกฏาคม 2555 ณ สพป.ชลบุรีเขต 2 ผลการประกวด ระดับมัธยมศึกษาชื่อโครงงานลูกจันทน์ร้อยดวงใจใฝ่คุณธรรม ได้รางวัลอันดันที่ 1 ระดับประถมศึกษาชื่อโครงงานต้นไม้กับธรรมะ ได้รางวัลชมเชย
โดย :: Admin ชมภาพกิจกรรม...
กิจกรรมที่ 00171 :: เข้าค่ายปฏิบัติธรรมวัดพนมพนาวาส
นักเรียนระดับชั้นมัธยม 1-3 ไปเข้าค่ายปฏิบัติธรรมวัดพนมพนาวาส 19-21 กรกฏาคม 2555
โดย :: Admin ชมภาพกิจกรรม...
กิจกรรมที่ 00170 :: ส่งครูอนุสรณ์ ไพรจิตร รับครูชลธิชา คณะคูณ
ส่งครูอนุสรณ์ ไพรจิตร ไปปฏิบัติหน้าที่ที่ สพม.เขต 2 ต้อนรับครูใหม่ครูชลธิชา คณะคูณ
โดย :: Admin ชมภาพกิจกรรม...
กิจกรรมที่ 00169 :: แข่งขัน speech
แข่งขัน Speech กลุ่มเกาะจันทร์ 2 ด.ญ.เจนจิรา มายา เป็นตัวแทนช่วงชั้นที่ 2 ไปแข่งขันระดับเขต
โดย :: Admin ชมภาพกิจกรรม...
กิจกรรมที่ 00168 :: กิจกรรมภาษาอาเซียนยามเช้าหน้าเสาธง
กิจกรรมภาษาอาเซียนยามเช้าหน้าเสาธง
โดย :: Admin ชมภาพกิจกรรม...
กิจกรรมที่ 00167 :: โรงเรียนบ้านหนองตะโก
ต้อนรับคณะครูโรงเรียนบ้านหนองตะโกมาศึกษาดูงาน 13 กรกฏาคม 2555
โดย :: Admin ชมภาพกิจกรรม...
กิจกรรมที่ 00156 :: แทนนักเรียนแข่งขันฟุตบอล KFC 7 SHOOSE
รางวัลชนะอันดับที่ 1 จากการเป็นตัวแทนนักเรียนแข่งขันฟุตบอลโครงการ KFC 7 SHOOSE ของ KFC สาขาพนัสนิคม ณ สนามกีฬาโรงเรียนพนัสพิทยาคาร
โดย :: Admin ชมภาพกิจกรรม...
กิจกรรมที่ 00155 :: ต้นไม้ประจำโรงเรียน4ก.ค.55
คณะครูและนักเรียนร่วมกันปลูกต้นไม้ตระกูลต้นจัน ซึ่งต้นไม้ประจำโรงเรียน บริเวณรอบๆ โรงเรียน เมื่อวันที่ 4 กรกฏาคม 2555
โดย :: Admin ชมภาพกิจกรรม...
กิจกรรมที่ 00154 :: ตรวจปัสสวะหาสารยาเสพติด โครงการรณรงค์ให้โรงเรียนห่างไกลยาเสพติด
เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2555 โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ทำการสุ่มตรวจปัสสวะนักเรียนชั้นมัธยมเพื่อหาสารเสพติด เป็นการโครงการรณรงค์ให้โรงเรียนห่างไกลยาเสพติด
โดย :: Admin ชมภาพกิจกรรม...
กิจกรรมที่ 00153 :: รับเกียรติบัตรวันสุนทรภู่ จากการประกวดวาดภาพ คัดลายมือ วาดภาพต่อต้านยาเสพติด 5 ก.ค. 55
นักเรียนรับเกียรติบัตรวันสุนทรภู่ จากกิจกรรมการประกวดการวาดภาพ คัดลายมือ เรียงความ และกิจกรรมวาดภาพต่อต้านยาเสพติด การแต่งคำขวัญต่อต้านยาเสพติด วันที่ 5 ก.ค.55
โดย :: Admin ชมภาพกิจกรรม...
กิจกรรมที่ 00152 :: รับถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขันฟุตบอล
นักฟุตบอลโรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ ไดัรับถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขันฟุตบอล เกาะโพธิ์คัฟ ได้รับการฝึกซ้อมโดยครูสุรชัย เสาวะรส
โดย :: Admin ชมภาพกิจกรรม...
กิจกรรมที่ 00151 :: วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
เนื่องในวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ นักเรียนช้ัน ป.5-ม.3 ร่วมกิจกรรมเดินสวนสนาม เพื่อแสดงความเคารพและกล่าวทบทวนคำปฏิญาณ ณ โรงเรียนอนุบาลกาะจันทน์ ณ วันที่ 2 กรกฏาคม 2555
โดย :: Admin ชมภาพกิจกรรม...
กิจกรรมที่ 00150 :: ด.ญ.นารีรัตน์ กันทะราช รับรางวัลชมเชย การแข่งขันทักษะภาษาไทย
เด็กหญิงนารีรัตน์ กันทะราช รับรางวัลชมเชย ในการแข่งขันทักษะภาษาไทย ประเภทการแต่งกลอนสุภาพ ตามโครงการ \\\\\\\"รักษ์ภาษาไทย\\\\\\\"เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2555 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต 2 ให้ไว้ ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2555
โดย :: Admin ชมภาพกิจกรรม...
กิจกรรมที่ 00149 :: ด.ญ.นภัสสร บุญสวน รับเกียรติบัตร รางวัลที่ 2 ในการแข่งขันทักษะภาษาไทย ประเภทการเขียนเรียงความคัดลายมือ
ด.ญ.นภัสสร บุญสวน รับเกียรติบัตร รางวัลที่ 2 ในการแข่งขันทักษะภาษาไทย ประเภทการเขียนเรียงความคัดลายมือตามโครงการ\\\\\\\\\\\\\\\"รักษ์ภาษาไทย\\\\\\\\\\\\\\\" เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติประจำปี 2555 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต 2 ให้ไว้ ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2555 รับการฝึกซ้อมโดย ครูชิราณี ดียิ่ง
โดย :: Admin ชมภาพกิจกรรม...
กิจกรรมที่ 00148 :: ด.ญ.ไดรดา คำวิมาน รับเกียรติบัตรรางวัลที่ 2 การแข่งขันทักษะภาษาไทย ประเภทการอ่านเล่าเรื่ีอง
ด.ญ.ไดรดา คำวิมาน รับเกียรติบัตรรางวัลที่ 2 การแข่งขันทักษะภาษาไทย ประเภทการอ่านเล่าเรื่ีอง ตามโครงการ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"รักษ์ภาษาไทย\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\" เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ 2555 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประะถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ให้ไว้ ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2555 รับการฝึกซ้อมโดย ครูวัชรินทร์ วรรณพราหมณ์
โดย :: Admin ชมภาพกิจกรรม...
กิจกรรมที่ 00147 :: ด.ญ.วราภรณ์ บุญมั่นคง รับรางวัลชนะเลิศการประกวดสุนทรพจน์ส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา
เด็กหญิงวราภรณ์ บุญมั่นคง นักเรียนชั้น ม.3 รับเกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศการประกวดสุนทรพจน์ส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต 2 ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2555 รับการฝึกซ้อมโดยครูชิราณี ดียิ่ง
โดย :: Admin ชมภาพกิจกรรม...
กิจกรรมที่ 00146 :: โครงการรวมพลังอาสาสมัครเทิดทูนสถาบันและกลุ่มพลังมวลชลเฉลิมพระเกียรติและดื่มน้ำสาบานต่อต้านยาเสพติดประจำปี 2555
วันที่ 26 มิ.ย.2555 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ ร่วมโครงการรวมพลังอาสาสมัครเทิดทูนสถาบันและกลุ่มพลังมวลชลเฉลิมพระเกียรติและดื่มน้ำสาบานต่อต้านยาเสพติดประจำปี 2555 ณ ที่ว่าการอำเภอเกาะจันทร์ จ.ชลบุรี
โดย :: Admin ชมภาพกิจกรรม...
กิจกรรมที่ 00145 :: ครูธรรมรงค์ เรืองขำ ย้าย
21 มิถุนายน 2555 ส่งครูธรรมรงค์ เรืองขำย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ ที่โรงเรียนวัดบ้านเก่า อ.พานทอง จ.ชลบุรี
โดย :: Admin ชมภาพกิจกรรม...
กิจกรรมที่ 00144 :: แชร์บอล
คณะครูโรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์แข่งขันแชร์บอล เพื่อสุขภาพ และเสริมสร้างความสามัคคี เมื่อมิถุนายน 2555
โดย :: Admin ชมภาพกิจกรรม...
กิจกรรมที่ 00143 :: แต่งกายชุดอาเซียน
โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ ดำเนินการให้นักเรียนแต่งกายชุดอาเซียนวันพุทธ เว้นสัปดาห์ และพูดสองภาษา เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ความเป็นประชาคมอาเซียน
โดย :: Admin ชมภาพกิจกรรม...
กิจกรรมที่ 00142 :: ส่งครูสิทธิกร บุตรสนม ย้ายไปโรงเรียนเกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยา
ส่งครูสิทธิกร บุตรสนม ย้ายไปโรงเรียนเกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยา 7 มิ.ย.55
โดย :: Admin ชมภาพกิจกรรม...
กิจกรรมที่ 00141 :: ไหว้ครู
กิจกรรมไหว้ครู 7 มิถุนายน 2555
โดย :: Admin ชมภาพกิจกรรม...
กิจกรรมที่ 00140 :: ประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองเสนาะ
ฉลองพุทธชยันตรี 2600 ปี ประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองเสนาะ 1-2 มิถุนายน 2555 ณ ศาลากลางจ.ชลบุรี
โดย :: Admin ชมภาพกิจกรรม...
กิจกรรมที่ 00139 :: อนุบาล และ ป.4-ม.3 ไปเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา ณ วัดเกาะจันทน์
วันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน 2555 นักเรียนระดับชั้นอนุบาลและ ป.4-ม.3 ไปเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา ณ วัดเกาะจันทน์
โดย :: Admin ชมภาพกิจกรรม...
กิจกรรมที่ 00138 :: ปฐมนิเทศนักเรียน
ปฐมนิเทศนักเรียน ป.4-ม.3 วันที่ 21-22พฤษภาคม 2555 ณ อาคารจันทน์ชะมด
โดย :: Admin ชมภาพกิจกรรม...
กิจกรรมที่ 00137 :: ปลูกต้นไม้ลดภาวะโลกร้อน
คณะครูและนักเรียนช่วยกันปลูกต้นไม้บริเวณรอบโรงเรียน ตามโครงการ ปลูกต้นไม้เพื่อลดภาวะโลกร้อน 18 พฤษภาคม 2555
โดย :: Admin ชมภาพกิจกรรม...
กิจกรรมที่ 00136 :: รวมพลคนเกาะจันทร์เทิดทูลชาติ ศาสนา พระมหากษัติ ต่อต้านยาเสพติด อ.เกาะจันท่ร์ 18พฤษภาคม2555
นักเรียน ชั้น ม.3 โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ ไปร่วมโครงการ \\\"รวมพลคนเกาะจันทร์เทิดทูลชาติ ศาสนา พระมหากษัติ ต่อต้านยาเสพติด\\\" ณ อ.เกาะจันทร์ วันที่ 18 พฤษภาคม 2555
โดย :: Admin ชมภาพกิจกรรม...
กิจกรรมที่ 00135 :: คณะครูปฏิบัติธรรม ณ สำนักปฏิบัติธรรมสาวิกา อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
คณะครูโรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ ปฏิบัติธรรม ณ สำนักปฏิบัติธรรมสาวิกา อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี วันที่ 4-6 พฤษภาคม 2555
โดย :: Admin ชมภาพกิจกรรม...
กิจกรรมที่ 00134 :: ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้มแข็งระบบคุณภาพภายในเพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินภายนอก รอบสาม
คณะครูโรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ไปร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้มแข็งระบบคุณภาพภายในเพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินภายนอก รอบสาม ปีงบประมาณ 2556 วันที่ 3 พฤษภาคม 2555 ณ โรงเรียนอนุบาลวัดโคกท่าเจริญ
โดย :: Admin ชมภาพกิจกรรม...
กิจกรรมที่ 00133 :: ประชุมผู้ปกครอง
ประชุมผู้ปกครอง 1 พฤษภาคม 2555
โดย :: Admin ชมภาพกิจกรรม...
กิจกรรมที่ 00132 :: โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ ไปร่วมงานนมัสการพระพุทธสิหิงค์ฯ และงานสงกานต์ จ.ชลบุรี
วันที่ 16 เมษายน 2555 โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ ไปร่วมงานนมัสการพระพุทธสิหิงค์ฯ และงานสงกานต์ จ.ชลบุรี โดยนำวงดนตรีโปงลางไปร่วมแสดง ณ เวทีถนนการศึกษาวัฒนธรรมและเทคโนโลยีจังหวัดชลบุรี และ ณ เวทีกลางประกอบด้วยการแสดง 1.รำบำหมวกเวียดนาม 2.ตาลีกีปัต 3.ระบำพม่านิมิตร 4.ระบำมาเล 5.นาฏมวยไทย 6.รำวงบ้านเกาะจันทน์
โดย :: Admin ชมภาพกิจกรรม...
กิจกรรมที่ 00131 :: ตกแต่งสถานที่เพื่อเตรียมสถานที่ พิธีพระราชทานเพลิงศพ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี
วันที่ 8-9 เมษายน 2555 คณะครูโรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ ไปร่วมตกแต่งสถานที่บริเวณเมรุวัดเกาะจันทน์ เป็นที่ถวายดอกไม้จันทน์ พิธีพระราชทานเพลิงศพ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี
โดย :: Admin ชมภาพกิจกรรม...
กิจกรรมที่ 00130 :: ต้อนรับ นายระดม มารยาท รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์
วันที่ 26 มีนาคม 2555 โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ ได้ต้อนรับนายระดม มารยาท รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ โดยมีคณะครูจากโรงเรียนอนุบาลบ่อทองมาส่งและแสดงความยินดี
โดย :: Admin ชมภาพกิจกรรม...
กิจกรรมที่ 00129 :: กิจกรรม open school ในวันประกาศผลสอบ และวันสำเร็จการศึกษา
วันที่ 25 มีนาคม 2555 ในช่วงเช้ามีกิจกรรม open school เพื่อให้ผู้ปกครองได้ทราบข้อมูลแหล่งการเรียนรู้ โดยมีมัคคุเทศก์น้อยคอยให้คำแนะนำและชมสถานที่ต่าง ๆ รอบโรงเรียน ก่อนจะรับฟังผลสอบของลูกหลาน และในช่วงบ่ายมีกิจกรรมวันสำเร็จการศึกษาของพี่มัธยม 3 โดยมีนายอำเภอนายศิริศักดิ์ ศิริมังคะลา มามอบเกียรติบัตร และมีผู้ปกครองกันน้อง ๆ แสดงความยินดีด้วย
โดย :: Admin ชมภาพกิจกรรม...
กิจกรรมที่ 00128 :: ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
วันที่ 21 มีนาคม 2555 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุมจันทน์หอม
โดย :: Admin ชมภาพกิจกรรม...
กิจกรรมที่ 00127 :: วงดนตรีโปงลางลูกจันทน์สะออนของโรงเรียนไปร่วมแสดงในงานมหกรรมวัน อสม.แห่งชาติ
วันที่ 20 มีนาคม 2555 วงดนตรีโปงลางลูกจันทน์สะออนของโรงเรียนไปร่วมแสดงในงานมหกรรมวัน อสม.แห่งชาติ ร่วมสร้างสุขภาพดีวิถีไทย ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี
โดย :: Admin ชมภาพกิจกรรม...
กิจกรรมที่ 00126 :: นักเรียนชั้นมัธยมเข้าค่ายลูกเสือ
วันที่ 15-17 มีนาคม 2555 นักเรียนชั้น ม.1-3 ไปเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ณ กองบังคับการ กองพันรถถัง กองพลนาวิกโยธิน ค่ายพระมหาเจษฏาราชเจ้า ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
โดย :: Admin ชมภาพกิจกรรม...
กิจกรรมที่ 00125 :: เลือกตั้งประธานนักเรียน
วันที่ 13 มีนาคม 2555 นักเรียนไปใช้สิทธิเลือกตั้งประธานนักเรียนคน ใหม่
โดย :: Admin ชมภาพกิจกรรม...
กิจกรรมที่ 00124 :: นักเรียนชั้น ป.4 เข้าค่าย English
วันที่ 8 - 9 มีนาคม 2555 นักเรียนชั้น ป.4 เข้าค่าย English ณ โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์
โดย :: Admin ชมภาพกิจกรรม...
กิจกรรมที่ 00123 :: วันมาฆะบูชา
วันที่ 6 มีนาคม นักเรียนชั้น ป.4 - ม.3 ไป เวียนเทียนเนื่องในวันมาฆะบูชาที่วัดเกาะจันทน์
โดย :: Admin ชมภาพกิจกรรม...
กิจกรรมที่ 00122 :: นักเรียนชั้น ป.6 เข้าค่ายคณิตศาสตร์
นักเรียนชั้น ป.5 และ ป.6 เข้าค่ายคณิตศาสตร์ โดยมีนักศึกษาจาก มหาวิทยาลัยบูรพามาเป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 3 - 4 มีนาคม 2555 ที่โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์
โดย :: Admin ชมภาพกิจกรรม...
กิจกรรมที่ 00121 :: ส่งครูเฉวี๋ยนลู่ ครูต่างชาติสอนภาษาจีน
วันที่ 2 มีนาคม 2555 นักเรียนและครูร่วมกันอำลาส่งครูเฉวี๋ยนลู่ ครูต่างชาติสอนภาษาจีน กลับประเทศจีน
โดย :: Admin ชมภาพกิจกรรม...
กิจกรรมที่ 00120 :: นักเรียนชั้น ป.6 และ ม.3 สอบ o-net
วันที่ 27 - 29 ก.พ. 2555 นักเรียนชั้น ป.6 และ ม.3 สอบ o-net
โดย :: Admin ชมภาพกิจกรรม...
กิจกรรมที่ 00119 :: ศึกษาดูงาน มหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯราชพฤกษ์ 2554
เมื่อวันที่ 9-12 กุมภาพันธ์ 2555 คณะครูโรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ และครูกลุ่มโรงเรียนเกาะจันทน์ 2 ไปศึกษาดูงาน มหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯราชพฤกษ์ 2554
โดย :: Admin ชมภาพกิจกรรม...
กิจกรรมที่ 00118 :: ทำบุญโรงเรียน
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2555 มีกิจกรรมทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในโอกาสผ่านการประเมินโรงเรียนพระราชทาน เพื่อความเป็นศิริมงคลแก่โรงเรียน ครู และนักเรียน และเป็นการเลี้ยงขอบคุณนักเรียนระดับชั้นมัธยม 1-3 ที่ร่วมกันสร้างความสำเร็จให้กับโรงเรียน
โดย :: Admin ชมภาพกิจกรรม...
กิจกรรมที่ 00117 :: คณะเพื่อนจากออสเตเรียมอบจักรยาน โครงการจักรยานเพื่อการศึกษา
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2555 คณะเพื่อนจากออสเตเรียผู้ใจดีได้มอบจักรยาน จำนวน 6 คัน ตามโครงการจักรยานเพื่อการศึกษา นำโดยคุณแม่แปะเง็ก แซ่ซิ้ม คุณพ่อบักง้วน แซ่จึง คุณแม่สมบูรณ์ พงษ์วัฒนกุล และคุณพรเทพ พงษ์วัฒนกุล
โดย :: Admin ชมภาพกิจกรรม...
กิจกรรมที่ 00116 :: นักเรียนชั้น ป.6 และ ม.3 สอบ pre o-net
วันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2555 นักเรียนชั้น ป.6 และ ม.3 สอบ pre o-net
โดย :: Admin ชมภาพกิจกรรม...
กิจกรรมที่ 00115 :: แสดงความยินดีครูณัฐภัค อุทโท ได้รับการเรียกบรรจุ แสดงความยินดี แสนครูดี แสดงความยินครูผ่านครูผู้ช่วย
เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2555 โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ จัดเลี้ยงเพื่อแสดงความยินดีกับ 1.นางสาวณัฐภัค อุทโท ที่ได้รับการเรียกตัวไปบรรจุแต่งตั้งเป็นครูที่โรงเรียนอนุบาลวัดช่องลม จ.ชลบุรี 2.ยินดีกับครูที่ได้รับรางวัล -1.รางวัลครูมีคุณธรรมจริยธรรม นางทองเพียร พลนาค -2.รางวัลครูดีในดวงใจ นางทองเปลว แผลงเดช -3.รางวัลหนึ่งแสนครูดี (1)นางทองเพียร พลนาค (2)นางทองเปลว แผลงเดช (3)นางนัฐนรี จำรัสแสง (4)นางกานษ์ดาภรณ์ โยธารักษ์ (5)นางชิราณี ดียิ่ง (6)นางทักษอร สายบุ่งคล้า (7)นางสาวธิดารัตน์ พิทักษ์ความดี 3.ยินดีกับครูที่ผ่านการประเมินจากครูผู้ช่วยเป็นครู (1)นางสาวปิยฉัตร มั่นจิตร (2)นางสาวสุพรรณี นามวงษ์ (3)นางสาวจิตจิราวดี ผดุงศิลป์ และได้เชิญคณกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมาร่วมแสดงความยินดีในครั้งนีด้วย โดยคุณพงษ์เทพ บุญเมืองให้เกียรติมอบโล่ และกล่าวแสดงความยินดี
โดย :: Admin ชมภาพกิจกรรม...
กิจกรรมที่ 00114 :: นักเรียนชั้น ป.6 สอบข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ ของ สสวท.
วันที่ 29 มกราคม 2555 นักเรียนชั้น ป.6 สอบข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ ของ สสวท. โดยมี นายสำเนาว์ ธนะสมบัติ และ นางพิธพร ธนะสมบัติ ศึกษานิเทศก์ หน่วยนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 มาดูแล
โดย :: Admin ชมภาพกิจกรรม...
กิจกรรมที่ 00113 :: นักเรียนชั้น ป.6 เข้าค่ายลูกเสือ ค่ายวชิราวุธ
วันที่ 18 - 20 มกราคม 2555 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ และโรงเรียนในกลุ่มเกาะจันทร์ 2 ไปเข้าค่ายลูกเสือที่ค่ายลุูกเสือวชิราวุธ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
โดย :: Admin ชมภาพกิจกรรม...
กิจกรรมที่ 00112 :: การแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 61 ประจำปี 2554 ระดับประเทศ ที่เมืองทองธานี
วันที่ 27 มกราคม 2555 นักเรียนโรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ ไปร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 61 ประจำปี 2554 ระดับประเทศ ที่เมืองทองธานี โดยนำนักเรียนไปร่วมแข่งขันโครงงานคุณธรรม ระดับชั้น ป.4 - ป.6 ได้รางวัลเหรียญเงินอันดับที่ 1 ประกอบด้วย 1.ด.ญ.สุนิสา สมบุญ 2.ด.ญ.วราภรณ์ สุยา 3.ด.ญ.ดิษุณาญ์ เที่ยงธรรม 4.ด.ญ.วรรณภา สมชื่น 5.ด.ช.บวรศักดิ์ นพทิพย์
โดย :: Admin ชมภาพกิจกรรม...
กิจกรรมที่ 00111 :: นายศิริศักดิ์ ศิริมังคะลา นายอำเภอมาให้ความรู้เรื่องยาเสพติด 27ม.ค. 55
เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2555 นายศิริศักดิ์ ศิริมังคะลา นายอำเภอเกาะจันทร์ ได้เสียสละเวลา มาให้ความรู้ เกี่ยวกับเรื่องยาเสพติด
โดย :: Admin ชมภาพกิจกรรม...
กิจกรรมที่ 00110 :: ประเมินโรงเรียนรับรางวัลโรงเรียนพระราชทานระดับภาค ประเภทโรงเรียนมัธยมขนาดเล็ก
วันศุกร์ ที่ 27 มกราคม 2555 โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ รับการประเมินเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับภาคประเภทโรงเรียนมัธยมขนาดเล็ก ซึ่งมีคณะกรรมการมาประเมินประกอบด้วย 1 นายสิทธิชัย เวศสุวรรณ รอง ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 2.นายชาญณรงค์ ฐานะวิจิตร รอง ผอ.สพป.ระยอง เขต 1 3.นายมงคล บุญชู ผู้อำนวยการ กลุ่มส่งสริมการศึกษา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 4.นางบังอร ควรประสงค์ ศึกษานิทเศก์ชำนาญการพิเศษ สพม.เขต 17 5.นางธนนันท์ คณะรมย์ ศึกษานิทเศก์ชำนาญการพิเศษ สพม.เขต 18
โดย :: Admin ชมภาพกิจกรรม...
กิจกรรมที่ 00109 :: การแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 61 ประจำปี 2554 ระดับภาค
เมื่อวันที่ 11-14 มกราคม 2555 โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์นำนักเรียนไปร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 61 ประจำปี 2554 ระดับภาค ที่จังหวัดกาญจนบุรี โดยนักเรียนได้สร้างผลงานคว้าเหรีญทอง 7 รายการ เหรียญงิน 7 รายการ และเหรียญทองแดง 1 รายการ
โดย :: Admin ชมภาพกิจกรรม...
กิจกรรมที่ 00108 :: วันครูประจำปี 2555
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรีเขต 2 ร่วมกับ สพป.ชลบุรี เขต 2 โดยนายชลิต เพ็ชรรัตน์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 ให้การต้อนรับ นายคมสัน เอกชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ประธานในพิธีงานวันครู ประจำปี 2555 ในวันที่ 16 มกราคม 2555 ณ หอประชุมโรงเรียนพนัสพิยาคาร อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี โดยคณะครูโรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ได้ร่วมกิจกรรมภาคเช้าตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พิธีบูชาบูรพาจารย์ และมีครูรับรางวัลเชิดชูเกียรติได้แก่ข้าราชการครูได้แก่ 1.รางวัลครูมีคุณธรรมจริยธรรม นางทองเพียร พลนาค 2.รางวัลครูดีในดวงใจ นางทองเปลว แผลงเดช 3.รางวัลหนึ่งแสนครูดี (1)นางทองเพียร พลนาค (2)นางทองเปลว แผลงเดช (3)นางนัฐนรี จำรัสแสง (4)นางกานษ์ดาภรณ์ โยธารักษ์ (5)นางชิราณี ดียิ่ง (6)นางทักษอร สายบุ่งคล้า (7)นางสาวธิดารัตน์ พิทักษ์ความดี และภาคบ่ายกิจกรรมการประกวดร้องเพลงมีนางสาววัชรินทร์ วรรณพราหรมณ์ร่วมกิจกรม
โดย :: Admin ชมภาพกิจกรรม...
กิจกรรมที่ 00107 :: วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี2555
วันที่ 14 มกราคม 2555 โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ ได้จัดวันเด็ก โดยมีนายศิริศักดิ์ ศิริมังคะลา นายอำเภอเกาะจันทร์ใหเกียรติเป็นประธานเปิดพิธีและมอบโล่ต่าง ๆ มีผู้ปกครองใจบุญมาร่วมเลี้ยงอาหารมากมาย โดยกิจกรรมการแสดงประกอบไปด้วย การแสดงของนักเรียนระดับชั้นอนุบาล - มัธยม เป็นการแสดงประจำชาติอาเซียน 10 ประเทศ และยังมีการแสดงของผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษาอีกด้วย
โดย :: Admin ชมภาพกิจกรรม...
กิจกรรมที่ 00106 :: กิจกรรมปีใหม่ของนักเรียน
วันที่ 29 ธันวาคม 2554 กิจกรรมปีใหม่ของนักเรียน มีการจับของขวัญ และมีการละเล่นมากมาย
โดย :: Admin ชมภาพกิจกรรม...
กิจกรรมที่ 00105 :: ขอบคุณตำรวจ
วันที่ 6 มกราคม 2555 โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ มอบของขวัญให้กับตำรวจที่ทำหน้าที่ดูแลความปลอดภัยให้กับนักเรียนเพื่อเป็นการขอบคุณและเป็นของขวัญในวันปีใหม่
โดย :: Admin ชมภาพกิจกรรม...
กิจกรรมที่ 00104 :: ส่งครูปรียาพร ครูลีลาวดี ต้อนรับครูธมนวรรณ ครูปวีณา ครูสุวรรณา ยินดีครูกานษ์ดาภรณ์ และงานปีใหม่ 2555
วันที่ 27 ธันวาคม 2555 โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ได้จัดงานเลี้ยง เพื่อ 1. ส่งครูย้าย 2 คน คือครูปรียาพร นวลละออ ย้ายไปโรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์ (วันครู2500) ครูลีลาวดี บุราณรมย์ ย้ายไปโรงเรียนบ้านหนองกราดวัฒนา จ.นครราชสีมา 2. รับครูใหม่ 3 คนคือ ครูธมนวรรณ สุคนธ์ ครูปวีณา ชมสี ครูสุวรรณา ปีนะภา 3. แสดงความยินดีครู ชำนาญการพิเศษ ครูกานษ์ดาภรณ์ โยธารักษ์ 4. เลี้ยงส่งท้ายปี 2554 ต้อนรับปีใหม่ 2555
โดย :: Admin ชมภาพกิจกรรม...
กิจกรรมที่ 00103 :: คณะพระธุดงค์จากวัดนาหลวง(อภิญญาเทสิตธรรม)
คณะพระธุดงค์จากวัดนาหลวง(อภิญญาเทสิตธรรม) ต.คำด้วง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี ออกจาริกธุดงค์เพื่อเผยแพร่พระธรรม ได้มาเผยแพร่พระธรรมให้กับ คณะครู นักเรียน โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ (วันที่19 ธันวาคม 2554) และชาวบ้านที่วัดเกาะจันทร์ (วันที่ 18-19 ธันวาคม 2554)
โดย :: Admin ชมภาพกิจกรรม...
กิจกรรมที่ 00102 :: สอบธรรมสนามหลวง สมัยที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2554
สำนักงานพระพุทธศานาจังหวัดชลบุรี จัดสอบสนามหลวง สมัยที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2554 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2554 ใช้สนามสอบของโรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ โดยมีนักเรียนระดับ ม.1 - ม.3 ของโรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์และโรงเรียนใกล้เคียงเข้าร่วมสอบด้วย
โดย :: Admin ชมภาพกิจกรรม...
กิจกรรมที่ 00101 :: งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปี 2555 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
เมื่อวันที่ 13-14 ธันวาคม 2554 โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์นำนักเรียนไปร่วมแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ประจำปี 2555 ครั้งที่ 61 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี
โดย :: Admin ชมภาพกิจกรรม...
กิจกรรมที่ 00100 :: งานชลบุรีรวมใจภักดิ์เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา 5 ธันวาคม 2554
สพป.ชบ.2 นำนักเรียนในสังกัด จำนวน 7 โรงเรียน คือ ร.ร.อนุบาลเกาะจันทร์, ร.ร.อนุบาลพนัสศึกษาลัย, ร.ร.อนุบาลบ่อทอง, ร.ร.วัดแก้วศิลาราม, ร.ร.วัดโป่งตามุข, ร.ร.วัฒนานุศาสน์ และ ร.ร.วัดป่าแก้ว ร่วมแสดงบนเวทีกลางงานชลบุรีรวมใจภักดิ์เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา 5 ธันวาคม 2554 ณ สะพานเลียบชายฝั่งทะเล อ.เมือง จ.ชลบุรี โดยมีนายชลิต เพ็ชรรัตน์ ผอ.สพป.ชบ.2 และคณะผู้บริหารสถานศึกษาเข้าร่วมชมการแสดง
โดย :: Admin ชมภาพกิจกรรม...
กิจกรรมที่ 00099 :: เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
วันที่ 2 ธันวาคม 2554 โรงเรียนจัดพิธี เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช
โดย :: Admin ชมภาพกิจกรรม...
กิจกรรมที่ 00098 :: เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
วันที่ 1 ธันวาคม 2554 นักเรียนชั้น ม.1 ไปร่วมงาน โครงเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช ณ กองบัญชาการช่วยรบที่ 1 อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี
โดย :: Admin ชมภาพกิจกรรม...
กิจกรรมที่ 00097 :: ส่งคุณครูเอกภพ รงคสิริวัฒนกุล ย้าย
ส่งคุณครูเอกภพ รงคสิริวัฒนกุล ย้ายไปโรงเรียนชลบุรีสุขบท เดือนพฤศจิกายน 2554
โดย :: Admin ชมภาพกิจกรรม...
กิจกรรมที่ 00096 :: ส่งคุณครูปภาวรินทร์ สีหาบุตร ย้าย
ส่งคุณครูปภาวรินทร์ สีหาบุตร ย้ายไปโรงเรียนบ้านนาสีใส จังหวัดร้อยเอ็ด พฤศจิกายน 2554
โดย :: Admin ชมภาพกิจกรรม...
กิจกรรมที่ 00095 :: การประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลุ่มโรงเรียนเกาะจันทร์ 2 ได้จัดการประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ โรงแรมบ้านสวนฝน จังหวัดกาญจนบุรี
โดย :: Admin ชมภาพกิจกรรม...
กิจกรรมที่ 00094 :: พิธีถวายราชสดุดีวันคล้ายวันสวรรคตรัชกาลที่ 6
เมื่อวันที่ 24 พ.ย. 2554 โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ ได้จัดพิธีถวายราชสดุดีวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณด้านกิจการลูกเสือไทย
โดย :: Admin ชมภาพกิจกรรม...
กิจกรรมที่ 00093 :: ประเมินโรงเรียนพระราชทาน
วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2554 โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ รับการประเมินเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2554 ในระดับจังหวัด โดยคณะกรรมการประกอบด้วย นายจิรศักดิ์ สุจิรานุธรรม รอง ผอ.สพป.ชบ.2 (ประธาน) , นางคนึงนิจ ตันกาญจน์ ศน.ชำนาญการพิเศษ สพป.ชบ.1 , นางเสาวคนธ์ จันทร์ผ่องศรี ศน.ชำนาญการพิเศษ ท.เมืองชลบุรี , นางพรทิพย์ ตะพานแก้ว ผอ.กลุ่มฯเอกชน สพป.ชบ.1 และนางสาวนงนุช อนันต์วัฒนชัย ผอ.กลุ่มส่งเสริมฯ สพป.ชบ.3
โดย :: Admin ชมภาพกิจกรรม...
กิจกรรมที่ 00092 :: ประชุมผู้ปกครองนักเรียน
วันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน 2554 โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ จัดประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 โดยท่านผู้อำนวยการโรงเรียนได้ชี้แจงและทำความเข้าใจถึงแนวทางการปฏิบัติงานของโรงเรียน รวมทั้งแนะนำบุคลากรใหม่ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมผู้ปกครองพบครูประจำชั้น ตามห้องเรียนต่างๆ เพื่อรับใบรายงานผลการเรียนและทำความเข้าใจถึงแนวทางการดูแลและช่วยเหลือนักเรียนร่วมกับครูประจำชั้น
โดย :: Admin ชมภาพกิจกรรม...
กิจกรรมที่ 00091 :: นิทรรศการศิลปะ
วันที่ 15 กันยายน 2554 โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์จัดนิทรรศการศิลปะ ณ อาคารกาญจนา โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ส่งเสริมพัฒนาการด้านงานศิลป์ และการมองเห็นคุณค่าในงานศิลป์ ให้แก่นักเรียน ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมให้นักเรียนได้ร่วมสนุก อาทิเช่น การปั้นดินน้ำมัน การวาดภาพ การทำผ้าบูติก การทำขนมลูกชุบ การขับร้องเพลง เป็นต้น
โดย :: Admin ชมภาพกิจกรรม...
กิจกรรมที่ 00090 :: ประชุมสรรหากรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
เมืื่อวันที่ 14 กันยายน 2554 โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี ได้ประชุมคัดเลือกและสรรหาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 15 คน ณ ห้องประชุมมัลติมิเดีย โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ โดยนายพงษ์เทพ บุญเมือง ได้รับการคัดเลือกให้เป็นประธานกรรมการสถานศึกษาคนใหม่
โดย :: Admin ชมภาพกิจกรรม...
กิจกรรมที่ 00089 :: ดูงานโรงเรียนวัดโสภณาราม (ปลั่งร่วมราษฎร์บำรุง)
วันที่ 9 กันยายน 2554 คณะครูโรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ ได้ไปศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนวัดโสภณาราม (ปลั่งร่วมราษฎร์บำรุง) ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร โดยวัตถุประสงค์ของการเดินทางไปศึกษาดูงานในคร้งนี้เพื่อ ศึกษารูปแบบวิธีการสอนแบบโครงงานเพื่อนำมาใช้บูรณาการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
โดย :: Admin ชมภาพกิจกรรม...
กิจกรรมที่ 00088 :: สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์
เมื่อวันที่ 31 ส.ค. - 2 ก.ย. 2554 กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ ได้จัดสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ขึ้น เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ ฝึกให้นักเรียนหัดสังเกต รู้จักตั้งคำถามและค้นหาคำตอบด้วยตนเอง เสริมทักษะการคิดตามหลักวิทยาศาสตร์ ซึ่งมีกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมากมายถึง 25 กิจกรรมด้วยกัน อาทิเช่น คลิปลอยน้ำ การละลายของน้ำตาล หลอดดำน้ำ ความลับของสีดำ ฟองสบู่หรรษา ลิฟเทียนและปั๊มขวด ลูกโป่งพองยุบ เป็นต้น
โดย :: Admin ชมภาพกิจกรรม...
กิจกรรมที่ 00087 :: ประเมินการใช้หลักสูตร ปี 51 โดยจาก สพฐ.
วันที่ 8 กันยายน 2554 โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ได้รับการประเมิน การใช้หลักสูตรสถานศึกษาปี 2551 โดยนักวิชาการศึกษา สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. โดยนักวิชาการประกอบด้วย - ดร.รุ่งนภา นุตราวงศ์ - นางเสาวภา ศักดา - นายประชา อ่อนรักษา
โดย :: Admin ชมภาพกิจกรรม...
กิจกรรมที่ 00086 :: งานวิชาการ สพป.ชบ.2
วันที่ 24-25 สิงหาคม 2554 โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ ได้ร่วมกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เนื่องในการจัดประชุมเสวนาทางวิชาการและเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2554 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ซึ่งทางโรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ ได้นำผลงานทางวิชาการเข้าร่วมแสดงผลงาน พร้อมทั้งการแสดงความสามารถทางด้านโปงลางของนักเรียน สร้างความประทับใจและได้รับความชื่นชมจากผู้ร่วมชมการแสดงเป็นอย่างมาก
โดย :: Admin ชมภาพกิจกรรม...
กิจกรรมที่ 00085 :: วันแม่แห่งชาติ ปี 54
วันที่ 11 สิงหาคม 2554 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ซึ่งมีกิจกรรมตักบาตรเงินเหรียญ พิธีถวายพระพรแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ พิธีมอบเกียรติบัตรแก่คุณแม่ดีเด่นประจำปี 54 และพิธีลูกกราบแม่ เป็นภาพความประทับที่น่าชื่นชม นอกจากนี้ยังมีการแสดงของนักเรียน อาทิเช่น รำอวยพร การแสดงละคร เป็นต้น
โดย :: Admin ชมภาพกิจกรรม...
กิจกรรมที่ 00084 :: ศึกษาดูงานวันวิทยาศาสตร์ ณ ศูนย์แสดงสินค้า ไบเทค บางนากรุงเทพฯ
วันที่ 10 สิงหาคม 2554 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ เข้าร่วมกิจกรรมงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2554 ณ ศูนย์แสดงสินค้าไบเทค บางนา กรุงเทพฯ ซึ่งในภายในงานมีกิจกรรมมากมายให้นักเรียนได้ร่วมสนุกและได้ความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์
โดย :: Admin ชมภาพกิจกรรม...
กิจกรรมที่ 00083 :: วันภาษาไทยแห่งชาติ
วันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม 2554 โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ซึ่งมีกิจกรรมมากมาย อาทิเช่น การแสดงความสามารถของนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดอ่านร้อยแก้ว ร้อยกรอง เล่านิทาน กิจกรรมร้องเพลง การแสดงจินตลีลา การแสดงละครเรื่อง สังข์ทอง ซึ่งวัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เห็นถึงความงดงามและสำคัญของภาษาไทย นำไปสู่การใช้ภาษาได้อย่างถูกต้อง
โดย :: Admin ชมภาพกิจกรรม...
กิจกรรมที่ 00082 :: แห่เทียนพรรษา
วันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฎาคม 2554 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ ร่วมกันแห่เทียนพรรษาและพุ่ม เนื่องในวันเข้าพรรษา ไปยังวัดเกาะจันทน์ เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม และปฎิบัติตนตามหน้าที่ชาวพุทธที่ดี
โดย :: Admin ชมภาพกิจกรรม...
กิจกรรมที่ 00081 :: โครงการ อสป. อ.เกาะจันทน์
วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2554 คณะครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 93 คน ได้เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการ อสป.อ.เกาะจันทน์ สัมพันธ์และสร้างสรรค์สามัคคี และพิธีทำบุญครบรอบ 14 ปี การก่อตั้งอำเภอเกาะจันทร์ จ.ชลบุรี พิธีการประกอบด้วย การกล่าวคำปฏิญาณต่อพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พิธีทำบุญเลี้ยงพระ และปลูกต้นจันรอบที่ว่าการอำเภอจำนวน 120 ต้น
โดย :: Admin ชมภาพกิจกรรม...
กิจกรรมที่ 00080 :: อบรมเตรียมรับการประเมินภายนอกรอบ 3
วันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2554 นายวิทยา ตุงคะแสน (ศน.สพป.ชบ.2) ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรอบรม \\\"เตรียม..รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม\\\" ให้แก่ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ โรงเรียนบ้านเขาวังแก้ว โรงเรียนบ้านคลอง โรงเรียนบ้านแปลง โรงเรียนบ้านเขาสัตตพรหม โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์ (วันครู 2500) โรงเรียนบ้านหนองข่า และโรงเรียนไทยรัฐวิทยา42 ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น 118 คน ซึ่งวัตถุประสงค์ในการอบรมเพื่อสร้างความเข้าใจและเตรียมการรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โดย :: Admin ชมภาพกิจกรรม...
กิจกรรมที่ 00079 :: รณรงค์การเลือกตั้ง
วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2554 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ ร่วมรณรงค์การเลือกตั้งโดยร่วมกันเดินรณรงค์รอบชุมชน เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ไม่นอนหลับทับสิทธิ ไม่ซื้อสิทธิไม่ขายเสียง และพิจารณาเลือกคนดีเข้ามาบริหารประเทศ ในวันอาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม 2554 ที่จะถึงนี้
โดย :: Admin ชมภาพกิจกรรม...
กิจกรรมที่ 00078 :: วันสุนทรภู่
วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2554 โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ เพื่อเป็นการรำลึกถึงกวีเอกของแผ่นดิน ในกิจกรรมมีการแสดงของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในชุด พระอภัยมณี การนำเสนอโครงงาน การแข่งขันคัดลายมือ การแข่งขันแต่งกลอน การประกวดหนูน้อยแฟนซีตัวละครพระอภัยมณี นอกจากนี้ยังมีการมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวด เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่นักเรียนอีกด้วย
โดย :: Admin ชมภาพกิจกรรม...
กิจกรรมที่ 00077 :: ส่งครูย้าย ต้อนรับครูใหม่
วันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2554 ท่านผู้อำนวยการและคณะครูโรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ ได้จัดกิจกรรมเลี้ยงอำลาให้แก่คุณครูธิดารัตน์ บัวสุวรรณ และคุณครูวราภรณ์ ศรีสิงห์ ที่ได้รับคำสั่งย้าย พร้อมกันนี้ได้เลี้ยงต้อนรับบุคลากรใหม่ที่ได้มาปฏิบัติหน้าที่จำนวน 11 ท่าน ด้วย
โดย :: Admin ชมภาพกิจกรรม...
กิจกรรมที่ 00076 :: วันไหว้ครูประจำปี 2554
โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์จัดกิจกรรมวันไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2554 เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2554 กิจกรรมต่างๆดำเนินไปได้ด้วยความราบรื่น บรรยายกาศภายในงานเต็มไปด้วยความปลื้มปิติ และความผูกพันที่ครูและศิษย์มีต่อกัน อีกทั้งยังมีศิษย์เก่าได้มาร่วมพิธี เพื่อรำลึกถึงพระคุณครู ในครั้งนี้ด้วย
โดย :: Admin ชมภาพกิจกรรม...
กิจกรรมที่ 00075 :: ประชุมผู้บริหาร
โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ได้รับเกียรติจากทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ให้เป็นผู้ดำเนินการต้อนรับคณะผู้บริหารจำนวน 144 ท่าน เมื่อวันที่่ 26 พฤษภาคม 2554 ซึ่งทางโรงเรียนได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการแสดงของนักเรียนในการต้อนรับคณะผู้บริหารในครั้งนี้ด้วย
โดย :: Admin ชมภาพกิจกรรม...
กิจกรรมที่ 00074 :: ประชุมผู้ปกครอง & ตลาดนัดนักเรียน
วันที่ 30 มีนาคม 2554 โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ ได้จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองเพื่อชี้แจงการดำเนินกิจกรรมตลอดปีการศึกษา 2553 และจัดกิจกรรมตลาดนัดนักเรียนขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้แบบบูรณาการ ภายในงานมีสินค้าที่นักเรียนได้นำมาจำหน่ายหลากหลายรายการด้วยกัน อาทิเช่น เสื้อผ้า ของชำรวย อาหาร เครื่องดื่ม ฯ ซึ่งกิจกรรมนี้ได้รับความสนใจจากนักเรียน และผู้ปกครองที่มาร่วมงานเป็นอย่างดี และในโอกาส
โดย :: Admin ชมภาพกิจกรรม...
กิจกรรมที่ 00073 :: ประกาศจากท่านผู้อำนวยการโรงเรียน : เชิญคณะครูประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน
ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ ขอเชิญคณะครูทุกท่านเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ในวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2554 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมจันทน์หอม เพื่อเตรียมความพร้อมและชี้แจ้งกิจกรรมต่างๆ ก่อนเปิดภาคเรียนในปีการศึกษา 2554
โดย :: Admin ชมภาพกิจกรรม...
กิจกรรมที่ 00072 :: ทัศนศึกษาสวนสนุกดรีมเวิลด์
วันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2554 โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ ได้นำนักเรียน คณะครู และผู้ปกครองไปทัศนศึกษาที่สวนสนุกดรีมเวิลด์ เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจและผ่อนคลายความเครียดให้กับนักเรียนทุกคนที่ตั้งใจในการฝึกฝนและร่วมแรงร่วมใจทำกิจกรรมในวันประเมินโรงเรียนในฝันจนประสบความสำเร็จ ทำให้โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ของเราผ่านการประเมินโรงเรียนในฝันรุ่นที่ 3
โดย :: Admin ชมภาพกิจกรรม...
กิจกรรมที่ 00071 :: ประเมินโรงเรียนในฝันรุ่นที่ 3 โรงเรียนดีประจำอำเภอ
วันพุธที่ 16 มีนาคม 2554 โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ได้รับการประเมินให้เป็นโรงเรียนดีประจำอำเภอ (โรงเรียนในฝันรุ่นที่ 3) โดยประธานในการประเมินคือ นายอุดม เหลืองสด ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ซึ่งนักเรียนได้ร่วมแรงร่วมใจกันในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ อย่างเต็มความสามารถ สร้างความภาคภูมิใจให้แก่โรงเรียนและชุมชนอำเภอเกาะจันทน์เป็นอย่างมาก
โดย :: Admin ชมภาพกิจกรรม...
กิจกรรมที่ 00070 :: เวียนเทียนวันมาฆบูชา
เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2554 ท่านผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ ได้ร่วมกันเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา ณ วัดเกาะจันทร์
โดย :: Admin ชมภาพกิจกรรม...
กิจกรรมที่ 00069 :: ค่ายวิชาการภาษาอังกฤษแบบเข้ม ปี 54
เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2554 ที่ผ่านมา โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ จัดค่ายวิชาการภาษาอังกฤษแบบเข้ม ณ อาคารดอกจันทน์ เพื่อพัฒนาและเสริมศักยภาพด้านภาษาแก่นักเรียน ซึ่งมีกิจกรรมให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติอย่างมากมาย
โดย :: Admin ชมภาพกิจกรรม...
กิจกรรมที่ 00068 :: ศึกษาดูงานการแข่งขันศิลปหัตกรรมระดับชาติครั้งที่ 60 \\
เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2554 คณะครูโรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ ได้เข้าร่วมศึกษาดูงานการแข่งขันศิลปหัตกรรมระดับชาติครั้งที่ 60 สุดยอดเด็กไทย ก้าวใหม่ที่ไกลกว่า ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 ศูนย์การแสดงสินค้าอิมแพค เมืองทองธานี มีกิจกรรมภายในงานดังนี้ การแข่งขันทักษะ 156 กิจกรรมหลัก 602 กิจกรรมย่อย สุดยอดการแสดงของนักเรียนแต่ละภูมิภาค แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางปฏิรูปการศึกษาทศวรรษที่ 2 นิทรรศการผลงานคุณภาพทางการศึกษาของครูและนักเรียน และอัจฉริยภาพนักเรียนการศึกษาพิเศษ การศึกษาสงเคราะห์
โดย :: Admin ชมภาพกิจกรรม...
กิจกรรมที่ 00067 :: นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ
เมื่อวันที่ 20-21 ม.ค. 2554 ค่าย ปชร. จัดทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 84 พรรษา ณ อาคารเอนกประสงค์จันทน์ชะมด โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ ภายในงานประกอบด้วยการจัดป้ายนิเทศ อาทิเช่น ประวัติศาสตร์ชาติไทยการเสียดินแดน พระราชประวัติราชวงศ์จักรี โครงการพระราชดำริ และประวัติกองทัพบกไทย
โดย :: Admin ชมภาพกิจกรรม...
กิจกรรมที่ 00066 :: วันปีใหม่และเลี้ยงส่ง-รับครูย้าย
โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ได้จัดกิจกรรมวันปีใหม่ เลี้ยงฉลองต้อนรับครูใหม่ พร้อมเลี้ยงอำลาครูณภัทร และครูรสสุคนธ์ โดยท่านผู้อำนวยการ คณะครู และคณะกรรมการสถานศึกษา ได้ร่วมในกิจกรรมนี้อย่างพร้อมเพรียง
โดย :: Admin ชมภาพกิจกรรม...
กิจกรรมที่ 00065 :: งานวันเด็ก
โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ เมื่อวันที่ 8 มกราคม พ.ศ.2554 ภายในงานมีกิจกรรมมากมาย โดยเฉพาะการแสดงของนักเรียน ซึ่งได้สร้างความประทับแก่ผู้ร่วมงานเป็นอย่างดี
โดย :: Admin ชมภาพกิจกรรม...
กิจกรรมที่ 00064 :: กีฬาสีโรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ ปี 53
กิจกรรมกีฬาสี จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-22 ธันวาคม พ.ศ. 2553 เพื่อพัฒนาทักษะด้านกีฬา ส่งเสริมสุขภาพให้แข็งแรงและปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักรัก สามัคคี มีน้ำใจต่อกัน
โดย :: Admin ชมภาพกิจกรรม...
กิจกรรมที่ 00063 :: ศึกษาดูงานโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา 8 ธันวาคม 2553
คณะครูโรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ได้เข้าศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา จ.บุรีรัมย์
โดย :: Admin ชมภาพกิจกรรม...
กิจกรรมที่ 00062 :: เข้าร่วมถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ อำเภอเกาะจันทร์
คณะครูโรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ได้เข้าร่วมพิธีถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ อำเภอเกาะจันทร์เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2553
โดย :: Admin ชมภาพกิจกรรม...
กิจกรรมที่ 00061 :: กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 3 ธันวาคม 2553
โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ได้จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2553 ซึ่งมีกิจกรรมตักบาตรเหรียญ การแสดงของนักเรียน สนุกมากครับขอบอก
โดย :: Admin ชมภาพกิจกรรม...
กิจกรรมที่ 00060 :: รับการประเมิน สมศ วันที่ 1-2 ธันวาคม 2553
คณะกรรมการประเมินภายนอก สมศ ได้เข้าประเมินโรงเรียนรอบ 2 โรงเรียนเราผ่านการประเมินจาก สมศ แล้วครับ
โดย :: Admin ชมภาพกิจกรรม...
กิจกรรมที่ 00059 :: เตรียมเอกสารรับการประเมิน สมศ รอบ 2
ทางโรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ได้ทำการจัดสถานที่เพื่อรองรับการประเมินของ สมศ เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2553 ซึ่งการประเมินเป็นที่พอใจครับ โรงเรียนเราผ่านการประเมินแล้วครับ....
โดย :: Admin ชมภาพกิจกรรม...
กิจกรรมที่ 00058 :: สอบธรรมะจากพระภิกษุสงฆ์ 26 พฤศจิกายน 2553
โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ได้เป็นสถานที่สอบธรรมะจากพระภิกษุสงฆ์ 26 พฤศจิกายน 2553ซึ่งมีโรงเรียนอื่น ๆ เข้าร่วมในสนามสอบนี้ด้วย
โดย :: Admin ชมภาพกิจกรรม...
กิจกรรมที่ 00057 :: พิธีถวายราชสดุดีแด่บิดาแห่งลูกเสือไทย 25 พฤศจิกายน 2553
พิธีถวายราชสดุดีแด่บิดาแห่งลูกเสือไทย ณ โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2553
โดย :: Admin ชมภาพกิจกรรม...
กิจกรรมที่ 00056 :: วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคมเข้าแนะแนว 25 พฤศจิกายน 2553
วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคมเข้าแนะแนวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อแนะแนวทางการศึกษาต่อ
โดย :: Admin ชมภาพกิจกรรม...
กิจกรรมที่ 00055 :: ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา ตรวจเยี่ยมโรงเรียน
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา ตรวจเยี่ยมโรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2553
โดย :: Admin ชมภาพกิจกรรม...
กิจกรรมที่ 00054 :: ประกาศ รับสมัคร ครู อัตราจ้าง ด่วน
ประกาศโรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์รับสมัครครูอัตราจ้าง คุณสมบัติ จบการศึกษาปริญญาตรี เอกวิชา การศึกษาพิเศษ การศึกษาปฐมวัย ภาษาไทย สมัครโดยตรงที่โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ วันที่ 1 พย 53 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ผู้อำนวยการฯ 081-2958505 หรือ 038-166269 www.kohchan.ac.th
โดย :: Admin ชมภาพกิจกรรม...
กิจกรรมที่ 00053 :: ขอแสดงความยินดีกับ คุณครูทองเปลว แผลงเดช ได้รับรางวัล คุรุสดุดี 7 ต.ค. 2553
เมื่อวันที่ 7 ต.ค. 2553 ทางโรงเรียนได้จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีให้กับคุณครูทองเปลว แผลงเดช ที่ได้รับรางวัล คุรุสดุดี จากกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งมีผู้มีเกียรติหลายหน่วยงานมาร่วมแสดงความยินดี
โดย :: Admin ชมภาพกิจกรรม...
กิจกรรมที่ 00052 :: ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนวัดสุทธาวาส เพื่อเตรียมพร้อมประเมินโรงเรียนในฝัน
วันที่ 6 ตุลาคม 2553 โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ได้นำคณะครูและนักเรียนเข้าศึกษาดูงานการประเมินโรงเรียนในฝัน ณ โรงเรียนวัดสุทธาวาส อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
โดย :: Admin ชมภาพกิจกรรม...
กิจกรรมที่ 00051 :: รับการตรวจการการใช้เงินงบประมาณ SP2 ในการพัฒนาโรงเรียน 22 กันยายน 2553
โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ต้องขอบคุณคณะติดตามการใช้เงินงบประมาณ SP2 ในเรื่องของโรงเรียนที่ต่ำกว่ามาตรฐาน ซึ่งทางคณะกรรมการได้ให้คำแนะนำและแนวทางในการทำงานของโรงเรียนด้วย ขอบคุณมากครับ...
โดย :: Admin ชมภาพกิจกรรม...
กิจกรรมที่ 00050 :: ประกวดมารยาทไทย ที่ อี-เทค 18-19 กันยายน 2553
โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทร์ได้ส่งนักเรียนเข้าประกวดมารยาทไทยในระดับประถมศึกษา และ มัธยมศึกษา ณ E-Tech เมื่อวันที่ 18-19 กันยายน 2553 ที่ผ่านมา ผลการประกวดยังไม่ทราบครับ
โดย :: Admin ชมภาพกิจกรรม...
กิจกรรมที่ 00049 :: ได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนคุณธรรมชั้นนำ
จากที่โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ได้จัดกิจกรรมต่างๆเกี่ยวกับทางศาสนา อาทิ สวดมนต์ทุกวันพระ ตักบาตรที่วัดเกาะจันทร์ทุกวันพระ เข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ นั่งสมาธิก่อนเข้าห้องเรียน เป็นต้น ยังมีกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย ทำให้โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ไห้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนคุณธรรมชั้นนำ
โดย :: Admin ชมภาพกิจกรรม...
กิจกรรมที่ 00048 :: ประเมินส้วมสุขสันต์ 15 กันยายน 2553
ทางโรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ได้รับการประเมินจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 โดยกรรมการผู้ประเมินคือ นายจิรศักดิ์ สุจิรานุธรรม รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 และนางสาวลักษณา ฉิมพลี นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 เข้ามาประเมินโครงการส้วมสุขสันต์ของทางโรงเรียน...
โดย :: Admin ชมภาพกิจกรรม...
กิจกรรมที่ 00047 :: ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินห้องสมุดมีชีวิต โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ 27 สิงหาคม 2553
เนื่องทางโรงเรียนได้รับการประเมินจากคณะกรรมการประเมินห้องสมุดมีชีวิต เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2553 ซึ่งทางคณะกรรมการได้เยี่ยมชมประเมินกิจกรรมต่าง ๆ ที่ทางห้องสมุดโรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ได้จัดขึ้น
โดย :: Admin ชมภาพกิจกรรม...
กิจกรรมที่ 00046 :: มอบทุนการศึกษาเนื่องในวันแม่แห่งชาติ
เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนม์พรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมตักบาตรเหรียญขึ้น และนำเงินที่ได้ส่วนหนึ่งนำไปทำบุญ ณ วัดเกาะจันทน์ วัดคู่โรงเรียนของเราเอง และอีกส่วนหนึ่งได้นำมาเป็นทุนการศึกษาแก่นักเรียน เป็นใครบ้างที่ได้รับทุน ดูเอาเองนะครับ
โดย :: Admin ชมภาพกิจกรรม...
กิจกรรมที่ 00045 :: คณะกรรมการประเมินคูณภาพในสถานศึกษาตรวจประเมินโรงเรียนเพื่อรองรับการประเมิน สมศ.
เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2553 โรงเรียนได้ต้อนรับคณะกรรมการประเมินคูณภาพในสถานศึกษาตรวจประเมินโรงเรียนเพื่อรองรับการประเมิน สมศ.
โดย :: Admin ชมภาพกิจกรรม...
กิจกรรมที่ 00044 :: 12 สิงหา มหาราชินี ณ อาคารจันทน์เทศ โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์
เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ในวันที่ 12 สิงหาคม 2553 ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมตักบาตรเหรียญและร่วมถวายพระพรแด่ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ และได้มีกิจกรรมที่ทำให้นักเรียนได้ระลึกถึงพระคุณของแม่
โดย :: Admin ชมภาพกิจกรรม...
กิจกรรมที่ 00043 :: ร่วมบริจาคเลือด
คณะครูโรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ได้เข้าร่วมบริจาคเลือดเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล 12 สิงหา มหาราชินี ณ สโมสรเธอกับฉัน กองบัญชาการช่วยรบที่ 1 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2553
โดย :: Admin ชมภาพกิจกรรม...
กิจกรรมที่ 00042 :: เข้าร่วมโครงการปลูกป่า เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ
โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ได้เข้าร่วมโครงการปลูกป่า เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหา มหาราชินี ณ ค่าย บชร.ที่ 1
โดย :: Admin ชมภาพกิจกรรม...
กิจกรรมที่ 00041 :: ประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาการคิดสู่ห้องเรียน 6 สิงหาคม 2553
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2 ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาการคิดสู่ห้องเรียน ณ ห้องประชุมจันทน์เทศ โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ เมื่อ 6 สิงหาคม 2553
โดย :: Admin ชมภาพกิจกรรม...
กิจกรรมที่ 00040 :: แห่เทียนเข้าพรรษา 23 กรกฏาคม 2553 ณ วัดเกาะจันทร์
โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ได้ทำพิธีแห่เทียนไป ณ วัดเกาะจันทร์ เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2553
โดย :: Admin ชมภาพกิจกรรม...
กิจกรรมที่ 00039 :: ค่ายทักษะการคิดระดับชั้น ม.1-3
ค่ายทักษะการคิดเพื่อฝึกและพัฒนาทักษะการคิดของนักเรียน ซึ่งทางโรงเรียนได้จัดค่ายโดยแบ่งออกเป็น 4 ระดับชั้น ระดับอนุบาล ช่วงชั้นที่ 1 ช่วงชั้นที่ 2 และช่วงชั้นที่ 3 โดยจะแบ่งเป็นฐานตามสาระการเรียนรู้ ให้นักเรียนได้ฝึกคิด และจัดให้ทำกิจกรรมในแบบฝึกทักษะการคิด จำนวน 50 กิจกรรมของทุกชั้นเรียน
โดย :: Admin ชมภาพกิจกรรม...
กิจกรรมที่ 00038 :: ค่ายทักษะการคิดระดับชั้น ป.4-6
ค่ายทักษะการคิดเพื่อฝึกและพัฒนาทักษะการคิดของนักเรียน ซึ่งทางโรงเรียนได้จัดค่ายโดยแบ่งออกเป็น 4 ระดับชั้น ระดับอนุบาล ช่วงชั้นที่ 1 ช่วงชั้นที่ 2 และช่วงชั้นที่ 3 โดยจะแบ่งเป็นฐานตามสาระการเรียนรู้ ให้นักเรียนได้ฝึกคิด และจัดให้ทำกิจกรรมในแบบฝึกทักษะการคิด จำนวน 50 กิจกรรมของทุกชั้นเรียน
โดย :: Admin ชมภาพกิจกรรม...
กิจกรรมที่ 00037 :: ค่ายทักษะการคิดระดับชั้น ป.1-3
ค่ายทักษะการคิดเพื่อฝึกและพัฒนาทักษะการคิดของนักเรียน ซึ่งทางโรงเรียนได้จัดค่ายโดยแบ่งออกเป็น 4 ระดับชั้น ระดับอนุบาล ช่วงชั้นที่ 1 ช่วงชั้นที่ 2 และช่วงชั้นที่ 3 โดยจะแบ่งเป็นฐานตามสาระการเรียนรู้ ให้นักเรียนได้ฝึกคิด และจัดให้ทำกิจกรรมในแบบฝึกทักษะการคิด จำนวน 50 กิจกรรมของทุกชั้นเรียน
โดย :: Admin ชมภาพกิจกรรม...
กิจกรรมที่ 00036 :: ค่ายทักษะการคิดระดับชั้นอนุบาล
ค่ายทักษะการคิดเพื่อฝึกและพัฒนาทักษะการคิดของนักเรียน ซึ่งทางโรงเรียนได้จัดค่ายโดยแบ่งออกเป็น 4 ระดับชั้น ระดับอนุบาล ช่วงชั้นที่ 1 ช่วงชั้นที่ 2 และช่วงชั้นที่ 3 โดยจะแบ่งเป็นฐานตามสาระการเรียนรู้ ให้นักเรียนได้ฝึกคิด และจัดให้ทำกิจกรรมในแบบฝึกทักษะการคิด จำนวน 50 กิจกรรมของทุกชั้นเรียน
โดย :: Admin ชมภาพกิจกรรม...
กิจกรรมที่ 00035 :: ค่ายพระธรรม 28-30 มิถุนายน2553
โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ได้จัดเข้าค่ายพระธรรมโดยมีโรงเรียนอื่นๆเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
โดย :: Admin ชมภาพกิจกรรม...
กิจกรรมที่ 00034 :: กิจกรรมวันสุนทรภู่ วันที่ 28 มิถุนายน 2553
นางทองเพียร พลนาค ผู้อำนวยการโรงเรียนได้เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันสุนทรภู่ เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2553 ที่ผ่านมา ซึ่งได้มีการประกวดแฟนซีเกี่ยวกับสุนทรภู่ กวีเอกของไทย ในหลายรายการ ซึ่งจะสวยงามแค่ไหนก็เชิญชมได้เลยครับ ***ภาพที่ตะแคงต้องขออภัยด้วยนะครับ คือว่ากลัวมันไม่สวยอ่ะ
โดย :: Admin ชมภาพกิจกรรม...
กิจกรรมที่ 00033 :: อบรมการใช้งาน Windows 7 & Internet โครงการ People Ware (SP2) 24-25 มิถุนายน 2553
อบรมการใช้งาน Windows 7 & Internet โครงการ People Ware โดยมีผอ.ประโยชน์ กีรติปกรณ์ และคณะ มาเป็นวิทยากร ในการอบรมในครั้งนี้
โดย :: Admin ชมภาพกิจกรรม...
กิจกรรมที่ 00032 :: เข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม ประถมศึกษาปีที่ 5-6 22-23 มิถุนายน 2553
กิจกรรมเข้าคุณธรรมจริยธรรม นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 - 6 มีนายเชาวริทร์ สุขวงค์ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด
โดย :: Admin ชมภาพกิจกรรม...
กิจกรรมที่ 00031 :: เข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1-3 16-18 มิถุนายน 2553
โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ได้นิมนต์พระและแม่ชี จากวัดภัททันตะอาสภารามมาเป็นวิทยากรในการ เข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม และนายถวิล อยู่ศรี ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการเข้าค่าย
โดย :: Admin ชมภาพกิจกรรม...
กิจกรรมที่ 00029 :: พิธีไหว้ครูปีการศึกษา 2553 วันที่ 10 มิถุนายน 2553
ทางโรงเรียนได้จัดพิธีไหว้ครูขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้ระลึกถึงพระคุณของครู - อาจารย์ที่ได้สั่งสอนมา ซึ่งได้มีนักเรียน และศิษย์เก่าได้เข้าร่วมงานในครั้งนี้
โดย :: Admin ชมภาพกิจกรรม...
กิจกรรมที่ 00028 :: เข้าร่วมอบรมเพื่อพัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐาน ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ 12-14 พฤษภาคม 2553
คณะครูได้เข้าร่วมอบรมเพื่อพัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานการศึกษาเพื่อรองรับโรงเรียนในฝัน ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ เมื่อวันที่ 12-14 พฤษภาคม 2553
โดย :: Admin ชมภาพกิจกรรม...
กิจกรรมที่ 00027 :: ส่งครูอรอนงค์ นิ่มอนงค์ ณ โรงเรียนอนุบาลวัดโคกท่าเจริญ 10 พฤษภาคม 2553
คณะครูโรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ได้แสดงความยินดีที่ครูอรอนงค์ นิ่มองค์ ได้ย้ายมาปฏิบัติราชการที่โรงเรียน อนุบาลวัดโคกท่าเจริญ วันที่ 10 พฤษภาคม 2553 ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับ...ส่วนภาพในภาคกลางคืน ก็มีเก็บไว้นะครับ เข้าไปดูกันได้
โดย :: Admin ชมภาพกิจกรรม...
กิจกรรมที่ 00026 :: คณะครูเข้าอบรมคอมพิวเตอร์การใช้งาน windows 7 และการจัดการข้อมูลบนเว็บไซด์ โรงเรียนในฝัน 5-7 พฤษภาคม 53
คณะครูได้เข้าอบรมคอมพิวเตอร์ การใช้งาน Windows 7 และการจัดการ ข้อมูลนักเรียนบนเว็บไซด์
โดย :: Admin ชมภาพกิจกรรม...
กิจกรรมที่ 00025 :: คณะครูเข้าค่ายธรรม ณ วัดภัททันตะอาสภาราม อ.บ้านบึง วันที่ 26-28 เมษายน 53
โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ได้จัดเข้าปฏิบัติธรรม ฝึกสมาธิบำเพ็ญจิต ภาวนา ทำจิตใจให้สงบ เพื่อกลับมาฏิบัติงาน ในโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพต่อไป
โดย :: Admin ชมภาพกิจกรรม...
กิจกรรมที่ 00024 :: ทัศนศึกษา ณ เกาะช้าง 31 มีนาคม 2553
โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ได้จัดทัศนศึกษาในช่วงปิดภาคเรียน 31 มีนาคม 53 สนุกมากเลย...ภาพที่นำมานี้เป็นส่วนหนึ่งเท่านั้น...
โดย :: Admin ชมภาพกิจกรรม...
กิจกรรมที่ 00023 :: กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วันที่ 26 มีนาคม 2553
นายนพดล มิ่งวานิช ประธาน บริษัท ทอร์ช 2100 จำกัด มาเป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรแก่นักเรียนที่จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ณ ห้องประชุมจันทน์เทศ
โดย :: Admin ชมภาพกิจกรรม...
กิจกรรมที่ 00022 :: อบรมหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานให้กับโรงเรียนในอำเภอเกาะจันทร์
คณะศึกษานิเทศของ สพท.ชบ 2 ได้มาให้ความกระจ่างเกี่ยวกับการจัดทำ หลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางสถานศึกษา ณ ห้องประชุมจันทน์เทศ
โดย :: Admin ชมภาพกิจกรรม...
กิจกรรมที่ 00021 :: เข้าร่วมงานวันครู ณ อำเภอเกาะจันทร์ 12 กุมภาพันธ์ 2553
คณะโรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ได้เข้าร่วมงานวันครูที่จัดขึ้น ณ ที่ว่าการอำเภอเกาะจันทร์ทางโรงเรียนได้ ส่งคณะครูเข้าแสดงในงานอีกด้วย ส่วนลีลาใครจะสวยงามชมเอาเองนะครับ...
โดย :: Admin ชมภาพกิจกรรม...
กิจกรรมที่ 00020 :: กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ณ ค่ายพระยาสุรสีห์ 28-30 มกราคม 53
นางทองเพียร พลนาค ผู้อำนวยการโรงเรียนได้เป็นประธานในพิธีเปิดการเข้าค่ายลูกเสือ ณ ค่ายพระยาสุรสีห์ เมื่อวันที่ 28-30 มกราคม 53ซึ่งได้มีโรงเรียนเข้าร่วมอีก 3 โรงเรียน
โดย :: Admin ชมภาพกิจกรรม...
กิจกรรมที่ 00019 :: วันเด็ก 9 มกราคม 2553
วันที่ 9 มกราคม 2553 ทางโรงเรียนได้จัดงานวันเด็กในภาคกลางคืน โดยมีการแสดงของนักเรียนทุกระดับชั้นและรับบริจาคเงินจากผู้ที่ใจบุญ จากผู้ปกครอง เพื่อช่วยสมทบทุนในการจัดซื้อโต๊ะ-เก้าอี้ให้กับนักเรียน และในงานนี้ โรงเรียนได้รับเกียรติจากนายนพดล มิ่งวานิชประธาน บริษัท ทอร์ช 2100 จำกัด มาเป็นประธานในพิธีและได้สมทบทุน บริจาคเงินจำนวน 100,000 บาทและต้องขอขอบพระคุณทางด้านผู้ปกครองและผู้ที่เมตตา ที่ได้นำอาหารมาจัดเลี้ยง นักเรียนมา ณ ที่นี้ด้วยนะครับ
โดย :: Admin ชมภาพกิจกรรม...
กิจกรรมที่ 00018 :: กีฬาอำเภอ 8-25 ธันวาคม 2552
ทางโรงเรียนได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาระดับอำเภอ ซึ่งมีด้วยกัน หลายประเภทที่เข้าแข่งขันและได้รับรางวัลชนะเลิศ ชมลีลาการแข่งขันกันได้เลยนะครับ
โดย :: Admin ชมภาพกิจกรรม...
กิจกรรมที่ 00017 :: จัดค่ายภาษาไทย 18-19 ธันวาคม 2552
จัดค่ายภาษาไทย ณ โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ โดยให้โรงเรียนใกล้เคียง ส่งนักเรียนที่อ่านหนังสือไม่คล่อง อ่านไม่ออก เข้ามาฝึกทักษะทางภาษาไทย
โดย :: Admin ชมภาพกิจกรรม...
กิจกรรมที่ 00016 :: นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มาจัดค่ายคณิตศาสตร์ 10-11 ธันวาคม 2552
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 - 6 ได้เข้าค่ายคณิตศาสตร์ที่ทางนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาได้มาจัดขึ้น เพื่อพัฒนาทักษะการคิดให้ ทางโรงเรียนขอขอบคุณมากเลยนะครับ ปีหน้ามาอีกนะครับ....
โดย :: Admin ชมภาพกิจกรรม...
กิจกรรมที่ 00015 :: เข้าร่วม พิธีถวายพระพร ณ อำเภอเกาะจันทน์
ในวันที่ 5 ธันวาคม 2552 นางทองเพียร พลนาค ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูได้เข้าร่วม พิธีถวายพระพร ณ อำเภอเกาะจันทน์
โดย :: Admin ชมภาพกิจกรรม...
กิจกรรมที่ 00014 :: ประกวดร้องเพลง พ่อแห่งแผ่นดิน
การประกวดร้องเพลง "พ่อแห่งแผ่นดิน" ซึ่งนักเรียนระดับประถมศึกษา1-4 ได้เข้าร่วมประกวดในครั้งนี้
โดย :: Admin ชมภาพกิจกรรม...
กิจกรรมที่ 00013 :: ร่วมพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
นางทองเพียร พลนาค และคณะครูได้เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเกาะจันทน์ จังหวัดชลบุรี
โดย :: Admin ชมภาพกิจกรรม...
กิจกรรมที่ 00012 :: ถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พิธีถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์
โดย :: Admin ชมภาพกิจกรรม...
กิจกรรมที่ 00011 :: แข่งขันทักษะวิชาการเขตพื้นที่การศึกษา ชลบุรี เขต 2 ในวันที่ 2-3 ธันวาคม 2552
โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ได้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันทักษะวิชาการเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2 ในวันที่ 2-3 ธันวาคม 2552ต้องขอภัยนะครับที่บางรายการแข่งขันนั้นไม่ได้นำมาลงในเว็บเพราะไม่สามารถไปบันทึกภาพได้ เพราะเป็นกรรมการตัดสินอยู่ครับ
โดย :: Admin ชมภาพกิจกรรม...
กิจกรรมที่ 00010 :: ถวายราชสดุดีแด่พระบิดาแห่ง ลูกเสือไทย
ทางโรงเรียนได้จัดพิธีถวายราชสดุดีแด่พระบิดาแห่งลูกเสือไทย
โดย :: Admin ชมภาพกิจกรรม...
กิจกรรมที่ 00009 :: ประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ 15 พฤศจิกายน 2552
เนื่องด้วยโรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ได้จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน เพื่อพบปะ พูดคุยถึงการทำงานของโรงเรียน การปฏิบัติตนของนักเรียน และช่วยกันหา แนวทางแก้ไข
โดย :: Admin ชมภาพกิจกรรม...
กิจกรรมที่ 00008 :: การแข่งขันกีฬาสีโรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์เมื่อวันที่ 26-29 ตุลาคม 2552
การแข่งขันกีฬาสีโรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์เมื่อวันที่ 26-29 ตุลาคม 2552 โดยได้รับเกียรติจากนายอนันต์ ปรีดาสุทธิจิตต์สมาชิกสภาจังหวัดชลบุรี มาเป็นประธานในพิธีเปิดและนายถวิลอยู่ศรีนายกเทศมนตรีเทศบาล ตำบลเกาะจันทร์มาเป็นประธาน ในพิธีปิดแข่งขัน ส่วนลีลาในการการแข่งขันนั้นชมกันเอาเองนะครับ
โดย :: Admin ชมภาพกิจกรรม...
กิจกรรมที่ 00007 :: ร่วมด้วย ช่วยกัน
นักเรียนได้ร่วมกันปลูกต้นชะอมในงานนี้ท่านผอ.ทองเพียร พลนาค ได้มอบหมายให้ เป็นหน้าที่ของนักเรียนในการดูแลรักษาและผลิตที่ได้นั้นก็แล้วแต่ว่านักเรียนจะ บริหารจัดการกันเอง จะขายจะเก็บไป รับประทานก็ได้ นักเรียนก็สามารถช่วยผู้ปกครองประหยัดได้นะครับ ส่วนลีลาท่าทางในการปลูกนั้นก็ชมกันเอาเองนะครับ อิอิอิ...
โดย :: Admin ชมภาพกิจกรรม...
กิจกรรมที่ 00006 :: อบรม SERVER 2003
วันที่ 27-30 กันยายน 2552 นายเอกภพ และนายณภัทร ครูโรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ ได้เข้าร่วมอบรมการ ใช้งาน SERVER 2003 โรงเรียนในฝันรุ่นที่ 3 ณ โรงแรม ริเวอร์ไซด์กรุงเทพ งานนี้ต้องใช้ความคิดอย่างมากก็เลย ไม่มีภาพมาฝากนะครับ...
โดย :: Admin ชมภาพกิจกรรม...
กิจกรรมที่ 00005 :: 1 ผลิตภัณฑ์ 1 ห้องเรียน
นายเชาวลิตร แสงอุทัยได้มาเป็นประธานเปิดงาน"หนึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่งห้องเรียน"เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2552 ซึ่งงานนี้นักเรียนได้นำสิ่งที่ไม่ได้ใช้แล้วนำมาจำหน่าย ให้กับผู้ที่สนใจทั้งไม่ว่าจะเป็นผู้ปกครองและนักเรียนผู้ที่สนที่เข้ามาเยี่ยมชมงานทางโรงเรียนขอขอบคุณท่านที่ให้การสนับสนุนทุกท่าน คณะครู และนักเรียนทุกคน เพราะถ้าขาดการช่วยเหลือจากท่านนั้นงานในครั้งนี้ก็คงไม่สามารถสำเร็จลงได้...
โดย :: Admin ชมภาพกิจกรรม...
กิจกรรมที่ 00004 :: ทัศนศึกษาที่ สวนเสือศรีราชาและอุทยานหินล้านปี
เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2552 ทางโรงเรียนได้นำนักเรียนไปทัศนศึกษาที่สวนเสือศรีราชาและ อุทยานหินล้านปี ทางโรงเรียนมีทั้งภาพและวีดีโอคลิปมาฝากท่านผู้ปกครองทุกท่าน สามารถเข้ามาชมได้เลยนะครับ...
โดย :: Admin ชมภาพกิจกรรม...
กิจกรรมที่ 00003 :: ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนวัดบ้านนา บ้านสุขาวดี และตลาดน้ำ 4 ภาค
เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2552 ทางโรงเรียนได้จัดทัศนศึกษา ณ โรงเรียนวัดบ้านนา เพื่อเก็บเอากิจกรรมใหม่มาใช้ในโรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์หลังจากนั้นก็ เดินทางต่อไปที่ บ้านสุขาวดี และตลาดน้ำ 4 ภาค
โดย :: Admin ชมภาพกิจกรรม...
กิจกรรมที่ 00002 :: ตักบาตรเหรียญและกิจกรรมวันแม่
นางทองเพียร พลนาค ผู้อำนวยการโรงเรียนได้เป็นประธานในการทำบุญ ตักบาตรเหรียญเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ วันที่ 12 สิงหาคม 2552 และทำพิธีถวายพระพรแด่ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
โดย :: Admin ชมภาพกิจกรรม...
กิจกรรมที่ 00001 :: เข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม ณ วัดพนมพนาวาส เมื่อวันที่ 23-25 กรกฎาคม 2552
โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ได้ส่งนักเรียนระดับชั้น ม.1-ม.3 เข้าอบรมคุณธรรม-จริยธรรม ณ วัดพนมพนาวาส
โดย :: Admin ชมภาพกิจกรรม...